Revista Médica Internacional sobre el Síndrome de Down (Versió en català) Revista Médica Internacional sobre el Síndrome de Down (Versió en català)
Rev Med Int Sindr Down 2017;21:37-8 - Vol. 21 Núm.3 DOI: 10.1016/j.sdcat.2017.12.001
Editorial
Revista mèdica internacional sobre la Síndrome de Down, la nostra revista
International medical journal on Down Syndrome: our journal
Katy Trias Trueta
Directora general de la Fundació Catalana Síndrome de Down

L’interès de la Fundació Catalana Síndrome de Down en editar una revista mèdica s’inicià en un moment en què l’estudi científic de la síndrome de Down produïa un flux d’informació constant i cada cop més intens que requeria de mitjans adequats per posar-ho a l’abast de les persones potencialment interessades.

Era al desembre de 1986 quan la Fundació edita una primera versió quadrimestral catalana de la revista Papers and abstracts for professionals, un butlletí que el Down Syndrome Centre de la Universitat de Maryland a Baltimore, USA, editava des de l’any 1978, en el qual s’hi publicaven revisions científiques, bibliografies, comentaris i notícies. Aquesta versió catalana anomenada Síndrome de Down, treballs i resums científics per a professionals va incrementar paulatinament el seu contingut amb aportacions d’autors autòctons, i l’any 1988 s’edita la primera versió en llengua castellana Síndrome de Down, artículos y resúmenes científicos.

El seu major objectiu era que el butlletí sigués un estímul més per a promoure l’interès creixent per la síndrome de Down, i una plataforma adequada per als científics del nostre país, per a la publicació d’estudis sobre el tema, a més de ser un vehicle de comunicació entre la Fundació i el seu mitjà.

Amb l’ànim de dotar a la nostra revista d’una major autonomia, l’any 1997 neix la publicació amb nou format amb el títol SD Revista Mèdica Internacional sobre la Síndrome de Down per constituir-se en instrument de captació i difusió dels avenços en el coneixement de la síndrome de Down, des dels registrats en el camp de les ciències bàsiques com la biologia mol·lecular i la genètica, fins als de la pràctica clínica diària com són ara els del diagnòstic, la terapèutica i els assistencials.

Aquesta revista continuà, doncs, com la seva predecessora, dirigida als professionals de la medicina i difonent el projecte de la Fundació, basat en una visió completa de la persona i, per tant, de la persona amb qualsevol tipus de discapacitat. Per això també en les seves pàgines van trobar cabuda les orientacions psicopedagògiques en la seva relació amb el camp mèdic, atesa la importància que tenen en la millora de la qualitat de vida de la persona amb síndrome de Down i perquè el nostre convenciment era que calia apropar-nos a la recerca i a la pràctica mèdica en clau humanística, és a dir, no contemplant la persona tan sols des del punt de vista biopatològic sinó des de l’angle de les seves capacitats a fi que pugui assolir la plena identitat com a tal.

Al 2010, els serveis editorials Elsevier-Doyma España van fer-se càrrec de l’edició de la revista, amb l’objectiu de repercutir en la seva millor presentació, difusió, indexació i factor d’impacte.

En aquests 31 anys, aquesta revista – que ha estat l’única de caire estrictament mèdica- ha suposat un estímul per a la comunitat científica gràcies a la gran tasca dels professionals que han estat al capdavant, molt especialment al seu Director, el Dr. Josep Maria Corretger i dels autors que durant aquests anys han confiat en la nostra plataforma.

En l’actualitat, gràcies a la conscienciació de la societat i de l’àmbit mèdic, són cada cop més els estudis i articles sobre la síndrome de Down que es van publicant en les grans revistes especialitzades de cada àrea. Estant el nostre objectiu assolit, i no volent perdre el contacte amb els nostres lectors fidels, treballarem, a partir de 2018, en un nou format basat en edicions especials, encarant, junt amb els avenços mèdics, els que concerneixen a la resta d’àmbits psico-pedagògics i socials, que inclouen les atencions de les persones amb la síndrome de Down.

Rev Med Int Sindr Down 2017;21:37-8 - Vol. 21 Núm.3 DOI: 10.1016/j.sdcat.2017.12.001