Revista Médica Internacional sobre el Síndrome de Down (Versió en català) Revista Médica Internacional sobre el Síndrome de Down (Versió en català)
Número actual
Setembre - Desembre 2017
Vol. 21. Núm. 3.
Pàgines 37-50

L'objectiu de SD, REVISTA MÈDICA INTERNACIONAL SOBRE LA SÍNDROME DE DOWN és, d'una banda, recollir els coneixements actuals sobre els aspectes mèdics de la síndrome de Down i fer una permanent revisió i actualització, des dels avenços més prometedors en ciències bàsiques com la biologia molecular i la genètica, fins a la pràctica diària, i, d'altra banda, tractar aquells aspectes psicopedagògics que per la seva relació amb el camp mèdic puguin tenir un interès pràctic per als pediatres generalistes i especialistes relacionats amb la síndrome de Down. SD considerarà per a la seva publicació treballs clínics o d'investigació relacionats amb la Síndrome de Down en totes les seves branques.

EditorialOriginal
Mielopatia avançada en persones amb la síndrome de Down
J.G. Finney, J.T. Kryzanski
Rev Med Int Sindr Down 2017;21:39-45
Resum - Text complet - PDF
Revisió
Fisiopatologia i tractament de la xerosi i les alteracions orals en pacients amb trisomia 21
J. Piquero Casals, N. Serra Baldrich, E. Rozas-Muñoz, R. de Monserrat
Rev Med Int Sindr Down 2017;21:46-50
Resum - Text complet - PDF