Revista Médica Internacional sobre el Síndrome de Down (Versió en català) Revista Médica Internacional sobre el Síndrome de Down (Versió en català)
Número actual
Setembre - Desembre 2017
Vol. 21. Núm. 3.
Pàgines 37-50

L'objectiu de SD, REVISTA MÈDICA INTERNACIONAL SOBRE LA SÍNDROME DE DOWN és, d'una banda, recollir els coneixements actuals sobre els aspectes mèdics de la síndrome de Down i fer una permanent revisió i actualització, des dels avenços més prometedors en ciències bàsiques com la biologia molecular i la genètica, fins a la pràctica diària, i, d'altra banda, tractar aquells aspectes psicopedagògics que per la seva relació amb el camp mèdic puguin tenir un interès pràctic per als pediatres generalistes i especialistes relacionats amb la síndrome de Down. SD considerarà per a la seva publicació treballs clínics o d'investigació relacionats amb la Síndrome de Down en totes les seves branques.

Publicació discontinuada a Elsevier

EditorialOriginal
Mielopatia avançada en persones amb la síndrome de Down
J.G. Finney, J.T. Kryzanski
Rev Med Int Sindr Down 2017;21:39-45
Resum - Text complet - PDF
Revisió
Fisiopatologia i tractament de la xerosi i les alteracions orals en pacients amb trisomia 21
J. Piquero Casals, N. Serra Baldrich, E. Rozas-Muñoz, R. de Monserrat
Rev Med Int Sindr Down 2017;21:46-50
Resum - Text complet - PDF